Personlig horoskop – kr 199

Les mer

Kjærlighets-horoskop kr 149

Les mer

Stjernetegn

Hva er astrologi?


Astrology is one of the great adventures of human civilization and has contributed greatly to people’s lives and to our culture over time. Astrology’s purpose is to use the positions of the planets and stars in the sky to gather information on the individual and on humanity. Astrology is a system that enables us to understand the past, present and the future within a universe full of meaning.

— Joseph Crane

Stjerner og planeter har alltid inspirert til en følelse av undring. Mange kulturer vender seg oppover og ser ansiktet til den guddommelige kraften der oppe. Det foregår en kosmisk dans både i stor og liten skala. Astrologi er studiet av mønstre og sammenhenger – av planeter i bevegelse, vår fødselskart, sammenheng med andre elementer – samt å bruke denne kunnskapen som et verktøy til å finne mening.

Er astrologi en vitenskap?

Frem til nyere tid ble astrologi regnet som en vitenskap, og astrologer tok lang universitetsutdannelse. Nå faller det mer i kategorien metafysikk, studiet av det som ligger hinsides det fysiske. Det ligner på andre fagfelt som er grunnlagt på gamle teorier om energimønstre, slik som feng shui, akupunktur og yoga. Astrologi på høyt plan innebærer å beherske både vitenskap og det intuitives kunst. Som den tidligste kjente systematisering av vår eksistens, lenge før vår nedtegnede historie, blir astrologi kalt «alle vitenskapers mor».

Himmeluret:

Utgangspunktet for astrologi er at planetenes bevegelser påvirker øyeblikk i tid. Siden vi er en del av historien om universet, blir vårt fødselsøyeblikk slik det blir registrert på den himmelske klokken, betydningsfullt. Planetene fortsetter å bevege seg og tar med seg de energiene slik de ble avbildet ved vårt fødselsøyeblikk.

Astrologistudenter kan i dag dra veksler på mytene og de symbolske assosiasjonenen og visdommen til tidligere astrologer for å komme opp med sine egne intuitive språk. Det er de lange syklusene hos de ytre planetene som viser trender som skifter med generasjoner, eller kortere trender, som solens årlige reise gjennom dyrekretsen.

Kjenn deg selv:

Astrologi er et utrolig verktøy for selvoppdagelse, uansett hvor langt du bestemmer deg for å forfølge dette sporet. I begynnelsen kan det se ut som bitene i puslespillet ikke passer. Men hvis du ikke gir opp, vil det på et visst tidspunkt si «klikk», og himmellegemenes dans antar ordnede former.

Hvis livet virker som en serie av meningsløse hendelser, kan astrologi være en trøstende tegn på at ting kanskje inntreffer av en grunn. Astrologien kan belyse både indre motsetninger og naturlig styrke. Som et kart over psyken er ditt fødselshoroskop en guide til selvforståelse som aldri slutter å gi deg nye lag av innsikt.

Astrologi betyr bokstavelig talt «Stjernenes vitenskap», fra det greske astrologia: astron (konstellasjon, stjerne) og logia (studie av; ordnende prinsipp; ytring). Den inneholder både ideen om en systematisk kunnskap om kosmos samt forståelse av måten stjernene «snakker» til oss på eller gir mening til våre liv. En person som praktiserer astrologi kalles en astrolog. Det er en svært gammel, men fortsatt vital disiplin, som søker etter betydning og bruk av påvirkning fra planeter, stjerner og andre himmellegemer i våre liv. Astrologi og astronomi har i moderne tid blitt separate studier, men i mesteparten av menneskets historie var disse to sider av samme sak.

Astrologi har funnet ut at de symbolske relasjonene mellom himmellegemene er har betydning for å oppdage oss selv, våre relasjoner og vår plass i verden, og at disse kan ses som et kart for den menneskelige skjebne. Dette kommer til uttrykk i den hermetisk leveregel: Som ovenfor, så nedenfor.

Astrologi kan gi oss innsikt i alle slags situasjoner, fra det personlige til det politiske og fra de mest intime til de mest dagligdagse. Fordi astrologer vanligvis har et helhetlig syn på verden, kan vi se at det er en åndelig sammenheng mellom alle ting, selv planetene, stjernene og oss.

Ditt horoskop: Kosmiske fingeravtrykk

For å finne ut av den faktiske, kosmiske påvirkning på hendelser, personligheter og relasjoner, må en astrolog først trekke opp et diagram, eller et horoskop. Dette symbolske kartet over himmelen er fylt med uforståelige symboler, men er i realiteten et stillbilde av de kosmiske krefter som var i arbeid på det aktuelle stedet på det aktuelle tidspunktet da du ble født. Disse påvirkningene vil gi seg uttrykk i hvilken person eller hendelse avfødes akkurat der og da. Astrologens jobb er å tolke betydningen av symbolene i kartet og å plassere disse påvirkningene i en passende sammenheng gjennom sin faglige ekspertise.

Et personlig horoskop eller fødselskart er et personlig kart. Det viser planetenes innflytelser på ditt eksakte fødested i det øyeblikket du tok din første åndedrag. Kartet er like unikt som fingeravtrykket ditt, og disse påvirkningene kommer til å vise seg gjennom den kursen du velger her i livet.

Symbolene i horoskopet ditt uttrykker en dypere mening i en slags kosmisk stenografi. Astrologer bruker disse symbolene som en nøkkel til å forstå av din karakter, personlighet og  dine relasjoner – og fremtiden. Et horoskop kan trekkes opp ikke bare for et menneske, men for starten av et prosjekt, en hendelse, en bedrift, selv et land. Erfaring viser at alle hendelser, personer og ting på Jorden kan bli kartlagt fra begynnelse til slutt gjennom energier som viser seg i astrologien. En dyp forståelse av astrologi er som å åpne en dør inn til selve meningen med livet, en innvielse i hemmelighetene i verden.

rss
Facebooktwitterpinterestlinkedintumblrmail